• Start
  • Support
  • Epost
  • Kalender - Ställa in eller ta bort en påminnelse

Kalender - Ställa in eller ta bort en påminnelse

Gör något av följande:

•För alla nya möten du vill skapa

1.Klicka på Alternativ på Verktyg-menyn.

2.Du anger om du vill ha automatiska påminnelser eller inte för nya avtalade möten genom att markera eller avmarkera kryssrutan Standardpåminnelse.

3.Ange hur lång tid före det avtalade mötet du vill ha en påminnelse om du markerade den här kryssrutan.

•För befintliga möten

1.Öppna mötet eller serien om mötet är återkommande.

2.Om du vill sätta på eller stänga av en påminnelse väljer du Ingen eller en befintlig påminnelsetid i gruppen Alternativ på fliken Möte.

Här kan du som är kund hos oss logga in för att få tillgång till dina tjänster.