Serviceavtal

Här plockar vi tillsammans ihop ett avtal med de bitar som passar er. Ni kan bl.a. förköpa timmar till ett rabatterat pris eller välja garanterad inställelsetid ner till 2 timmar.

  • Vi är er resurs vid programinstallation, uppdateringar, skrivarinstallationer, nätverksproblem mm
  • Ni får tillgång till vår telefonsupport samt online-hjälp
  • Vid behov fjärrstyr vi era datorer
  • Avtalad inställelsetid
  • Förköp av valfritt antal timmar till ett rabatterat pris
  • 10% rabatt på överskjutande arbetstid
  • Vi deltar i och ger förslag till utvecklingen av er IT-miljö

Avtalen tecknas i övrigt helt enligt era önskemål.

Här kan du som är kund hos oss logga in för att få tillgång till dina tjänster.